værdiprogram
for seniorfællesskab

klient

Realdania

work

“Fremtidens Urbane Seniorkollegie” + digital værktøjskasse til bygherrer

futu blev bedt om at nytænke et urbant seniorbofællesskab med fokus på fællesskaber og øget livskvalitet. Futu har derfor udviklet et værdiprogram for et helt nyt seniorbofællesskab. Vi kalder det ”Fremtidens Urbane Seniorkollegie”.
Derudover har vi også udviklet en digital værktøjskasse, hvor vi deler ud af nogle af de procesgreb og metoder, vi har anvendt i forløbet, til inspiration for andre initiativtagere og bygherrer.
Du kan downloade værdiprogram og værktøjskasse nederst på siden.

Futu har udviklet konceptet, i co-creation med Realdania, boligorganisationen fsb, arkitekter og seniorbofællesskabet SUNDBO.

Vi har afholdt workshops, besøgt de kommende beboere privat, spist måltider sammen, afdækket præcise behov gennem skræddersyede spil og redskaber og kommet helt ind under huden på dem, for at forstå hvordan fremtidens urbane seniorer ønsker at leve deres liv. ”Seniorer” er nok ikke det rette ord at benytte, for vi blev klogere på at denne gruppe er en enormt ressourcestærk og aktiv gruppe, som er for gamle til at være unge og er for unge til at være gamle. De ønsker et hjem, der sprudler og giver sammenhold, er trygt og fyldt med livsglæde og livskvalitet.

Nyskabende seniorbofællesskab

Fremtidens urbane seniorkollegie er et nyskabende seniorbofællesskab med fokus på det tætte, aktive hverdagsfællesskab. Seniorkollegiet nytænker traditionelle boformer for ældre og integrerer bl.a. principper fra studerendes måder at leve på. Seniorkollegiet rummer 23 boenheder og er et varmt, åbent og globalt orienteret hjem for seniorer, som er nysgerrige på hinanden og på verden omkring sig. Det er på én gang fremtidsorienteret og lokalt forankret, økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt og fleksibel i sin indretning.

Hverdagsfællesskaber står i centrum

Beboerne deler ting, rum, pligter, oplevelser, glæder og sorger med hinanden. De har selvfølgelig deres egen private zone, men de deler mere end det traditionelle seniorbofællesskab. De åbner gerne hverdagsfællesskabet op og inviterer indenfor; der er plads og hjerterum til pårørende og venner, og ofte også til naboer og andre interesserede i lokalområdet. Ensomhed rammer ofte ældre og i 2040 vil hver 4. dansker være over 60 år. Det er en udvikling, som udfordrer boligmarkedet, fordi udbuddet ikke modsvarer fremtidens krav. Realdania har iværksat ‘Rum og fællesskaber for ældre’, som skal reducere ældres ensomhed og fremme livskvaliteten i alderdommen, ved at udvikle og udbrede nye boformer med rammer for fællesskaber.  ”Fremtidens urbane seniorkollegie” og ”Værktøjskassen til bygherrer” er en del af denne indsats.

Seniorkollegiet nytænker traditionelle boformer for ældre og integrerer bl.a. principper fra studerendes måder at leve på.

Seniorkollegiet er et varmt,
åbent og globalt orienteret hjem
for seniorer

Værdiprogrammet fungerer som eksempel på, hvordan man udvikler fremtidens urbane seniorbofællesskab, som arkitekter og bygherrer landet over kan bruge som inspiration til planlægning og byggeri af endnu flere gode seniorbofællesskaber.

Zoner

Funktioner og aktiviteter i Seniorkollegiet er inddelt i fire zoner. Zonerne hjælper arkitekterne i deres endeligerumdisponering, da zonerne definerer brugernes behov for plads, relateret til privatliv og social interaktion. Disponeringenadskiller brugerbehov i private, semi-private, semi-offentlige og offentlige zoner.

Værdiprogram & digital værktøjskasse

Dette værdiprogram skal lægge fundamentet for et nyskabende seniorbofællesskab med fokus på det tætte, aktive hverdagsfællesskab. Samtidig kan programmet fungere som eksempel på, hvordan man udvikler et urbant seniorbofællesskab á i morgen, som bygherrer landet over kan bruge som inspiration til planlægning og byggeri af endnu flere gode, urbane seniorbofællesskaber.

Som udløber af værdiprogrammet, er der udarbejdet en mere generel værktøjskasse, der kan bruges som inspiration for andre, der planlægger byggeri af seniorbofællesskaber. Det kan være f.eks. kommuner, boligselskaber, pensionskasser og fonde, men også andre brugergrupper der er gået sammen med en bygherre, for at udvikle et fremsynet seniorbofællesskab i en urban kontekst.

Download din egen kopi nedenfor

Værdiprogram

Mere info

kontakt

Ann Thor
Ejer

ann@futu.dk
+45 40851866

follow futu for latest news, trends and jobs

view all work