det fælles
piktogramsystem

client

Miljøstyrelsen
KL
Dansk Affaldsforening

work

Design af +90 piktogrammer til affaldssortering

Futu designer Danmarks første nationale piktogramsystem til affaldssortering. Systemet består af over 90 piktogrammer, mere end 1000 filer og bruges til mærkning af affaldsbeholdere ved husstande og på genbrugspladser i hele Danmark. Piktogrammerne ses nu også på mange typer emballage og flere steder i udlandet.
Futu designer også special piktogrammer, skiltning til genbrugspladser og affaldskommunikation for flere affaldsselskaber og kommuner.

Futu har designet Danmarks nye nationale piktogram­system til affaldssortering. Piktogrammerne er udviklet i co-creation med +2500 borgere, +65 kommuner, affaldseksperter og virksomheder.

Piktogramsystemet er faktisk én af de første fælles nationale systemer til affaldssortering i verden og har vakt stor interesse i udlandet og bruges nu bl.a. også i Sverige.

Piktogramsystemet blev nomineret til en Danish Design Award i 2018 og er alle formgivet af designer og arkitekt, Ann Thor.

Nationalt piktogramsystem

Folketinget har vedtaget at danskerne fremover skal sortere 10 typer affald, så vi vil alle møde piktogrammer i vores hverdag. Derudover møder danskerne futu´s piktogrammer på genbrugspladser rundt om i Danmark.

I løbet af de sidste årtier har der været talt meget om et fælles dansk piktogramsystem. Men indtil for nylig har det været for svært at overvinde nationale, lokale, politiske, tekniske og kulturelle forskelle. Men nu er piktogramsystemet en realitet og er en kæmpe succes, takket være vores ydmyge og involverende tilgang og ekstrem præcise og professionelle formgivning.

Stor succes

Antallet af kommuner som bruger piktogramsystemet har sprængt alle rammer ift. Målsætning – målet det første år i 2017 var 10 kommuner. Her få år efter bruger eller planægger alle 89 kommuner I Danmark at bruge systemet.

Piktogramsystemet er faktisk én af de første fælles nationale systemer til affaldssortering i verden. Derfor kan futu´s piktogrammer nu også opleves i udlandet, bl.a. i Sverige.

Futu designer også andre piktogrammer, skiltning til genbrugspladser og anden affaldskommunikation, for flere affaldsselskaber og kommuner, bl.a. ARC (Amager ressource center) og Affald Plus.

I er velkommen til at kontakte Futu hvis vi også skal hjælpe jer.

Kæmpe research

Inden vi gik i gang med designarbejdet, foretog vi en meget stor research og kortlægning af eksisterende piktogrammer til affaldssortering i Danmark, EU og resten af verden. Specielt var vi interesserede i vores nabolande, og de lande hvor vi har mange turister fra. Kortlægningen gav os nogle pejlemærker i forhold til farver, detaljeringsgrad, tegningsudtryk, ord og logikker, som vi senere brugte i co-creation med målgrupper.

Storskala co-creation

Piktogrammerne er udviklet i co-creation med +2500 borgere, +65 kommuner, affaldseksperter og virksomheder. Vi har haft fokus på at involvere på tværs af alder, køn, uddannelsesniveau, land/by og landsdele. Et specielt fokus har været på de målgrupper som er mindre gode til at sortere affald. Futu har involveret via workshops, voxpops, survey, interview og observation. Fokus I involveringen har været at udvælge fraktioner, navngivning af piktogram, forslag til tegnede genstande, farver og detaljeringsgrad.

piktogrammerne er
designet ud fra et
geometrisk system

Alle piktogrammer i systemet er bygget op omkring et geometrisk system. Det er bl.a. det som får systemet til at fremstå sammenhængende, da øjet genkender vinkler, linjer og former. Man tror det er enkelt at tegne et piktogram, fordi det ser så simpelt ud – men det er det ikke. Jo mere enkel en tegning er, jo flere tanker og timer ligger der ofte bag.

Vi har arbejdet med 3 elementer: tekst, farve, ikon. Nogle læser kun teksten, nogle ser kun farven og nogle genkender udelukkende ikonet.

I vores designproces har vi tænkt i ekstremt meget adfærd og nudging, da folk på få sekunder skal kunne afkode piktogrammet. Hvert Piktogram er designet til at kunne fungere i 1x1cm og 1x1meter. F.eks. på emballage og som outdoor skilt.

piktogrammerne er
designet ud fra et
geometrisk system

Alle piktogrammer i systemet er bygget op omkring et geometrisk system. Det er bl.a. det som får systemet til at fremstå sammenhængende, da øjet genkender vinkler, linjer og former. Man tror det er enkelt at tegne et piktogram, fordi det ser så simpelt ud – men det er det ikke. Jo mere enkel en tegning er, jo flere tanker og timer ligger der ofte bag.

Vi har arbejdet med 3 elementer: tekst, farve, ikon. Nogle læser kun teksten, nogle ser kun farven og nogle genkender udelukkende ikonet.

I vores designproces har vi tænkt i ekstremt meget adfærd og nudging, da folk på få sekunder skal kunne afkode piktogrammet. Hvert Piktogram er designet til at kunne fungere i 1x1cm og 1x1meter. F.eks. på emballage og som outdoor skilt.

design
can change
the world

design
can change
the world

14 farver

Farvesystemet består pt. af 14 farver som er nøje udvalgt og udviklet. Der var utrolig mange parametre at tage hensyn til, så som størst mulig match ift. vores research, farvepsykologi, intuition, nudging, farvesammensætning ved ”kombifraktioner” og ensartethed ift. produktion og web.

Brugerguides

Leverancen er udover selve piktogrammerne også en brugerguide med systemets opbygning, filformater, farvekoder, retlingslinier for design af labels, kombination af piktogram og anden infografik og placering af disse på affaldsbeholdere.

let´s
recycle
the future

let´s
recycle
the future

mere info

kontakt

Ann Thor
Ejer

ann@futu.dk
+45 40851866

follow futu for latest news, trends and jobs

view all work